Trustees

Chairman
Board of Trustees

Vinod Bansal

Current Trustees

Ajeet R Singhvi
Animesh Goenka
DC Agrawal
Ghanshyam Pandey
Hemant “Henry” Patel
Kamal Sridhar
Rajeshwaru V Pandharipande
Samin Sharma
Shobha Bhatia, Ph. D.
Smiti Khanna

Previous Trustees

Piyush Agarwal
Bhisham K. Agnihotri
Harsh Bhasin
Bharat Bhatt
Padma Desai
Pandit Jasraj
Buddhadev Manvar
Ashok Trivedi
Rohit Vyas
Rakesh Kaul
Amjad Ali Khan
Chitranjan Ranawat
S.N. Sridhar